Följ oss via RSS!
2012-02-06

BTH och NetPort Karlshamn i nytt samarbetsavtal

Samarbetsavtal mellan NetPort.Karlshamn och BTH för utveckling av forskningsmiljön på NetPort Science Park.
Idag tecknas ett samarbetsavtal mellan NetPort.Karlshamn och Blekinge Tekniska Högskola (BTH) om 4 miljoner kronor under åren 2012-2014. Dessa pengar ska investeras i utveckling av transportrelaterade mobila IT-lösningar. NetPort.Karlshamn har under fem år drivit projekt som syftar till att utveckla och utreda olika aspekter av vägavgifter på uppdrag av Trafikverket och andra myndigheter.

Tanken med detta samarbetsavtal är att pengarna ska utveckla forskningen som har sin bas i Karlshamn, vilket bidrar till ett av NetPorts mål, som handlar om att etablera en innovationsmiljö inom Intelligenta transportsysytem (ITS) på NetPort Science Park i Karlshamn.

Källa: Pressmeddelande, Newsdesk.
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar samverkan mobil innovation

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>