Följ oss via RSS!
2012-02-01

Mobilen som hot

Allt fler patienter inom vården använder mobiler för att ta bilder eller filmar personalen och andra patienter. Bilderna läggs sedan ut på nätet för att avslöja, skrämma eller hota. Inom rättspsykiatrin har mobiler blivit ett problem.
En artikel i webbtidningen Lag & Avtal, Teknikhotet som oroar vårdpersonalen, uppmärksammar problemet med folk som använder mobiler för att hota personal och andra patienter inom vården. I ett fall kontaktade rättspsykiatrin i Sala Arbetsmiljöverket. De upplevde att patienter använde mobiler för att filma och lägga ut bilder på nätet som ett hot både mot personalen men även mot andra patienter.

Ett tidigare fall i Växjö resulterade i att högsta förvaltningsdomstolen gav tillstånd att omhänderta mobiler i extrema situationer men denna dom är förstås kontroversiell. I Sala är personalen rädda enligt en talesman i artikeln:

- Under vistelsen här förstärktes deras kriminella mönster och deras narkotikamissbruk blev mer etablerat. Vi förlorade möjligheten till det viktigaste vi har som vårdare inom rättspsykiatrin – att skapa relationer till patienterna. När det var som värst satt personalen på expeditionen och var rädda.

Läs mer.
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar vård mobil kriminalvård

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>