Följ oss via RSS!
2012-01-25

Vad tjänar företag och kommuner på digital delaktighet?

Nu släpper Governo i samarbete med Digidel 2013 rapporten ”Nyttan av digital delaktighet - ur ett producentperspektiv”. Governo har på uppdrag av Digidel 2013 utrett vad branscherna bostad-, kommun- It- och telekom samt bankbranschen tjänar på att fler invånare blir digitalt delaktiga.
Varför är det viktigt för arbetsgivare att ha medarbetare som har digital kompetens och kan söka och ta del av de tjänster och informationskällor som finns på nätet? Det ät bakgrunden till en ny rapport som har tagits fram av Governo i samarbetet med den nationella satsningen Digidel som vi har skrivit om många gånger här på CELA.

- Företagen skulle kunna göra mycket för att bidra till att det digitala samhället ska omfatta alla. I Governo AB:s rapport framgår det tydligt att bostadsbolag, banker, telekomföretag och kommuner har mycket att vinna på att göra insatser för digital delaktighet, säger Christine Cars-Ingels, kanslichef för Digidel 2013.

Karin Hovlin, från konsultföretaget Governo säger så här.

- Många företag och organisationer – producenter av varor och tjänster – skulle tjäna på om deras kunder och användare blev digitalt delaktiga. Det handlar både om att direkt kunna på verka lönsamheten eller att effektivisera den offentliga förvaltningen, och om att mer på sikt stärka varumärken och öka kundnöjdhet. Det finns följaktligen tydliga drivkrafter för olika aktörer att delta i arbetet att öka den digitala delaktigheten i samhället. I den studie vi genomfört på uppdrag av Digidel ges olika sådana exempel.

Här kan du själv läsa rapporten. Du kan läsa dokumentet direkt i rutan eller klicka på fullskärmsknappen nere till höger.
Alternativt se rapporten som pdf.
Läs mer i en artikel från Digidel.

Källa: Pressmeddelande, Newsdesk.


Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar kommun företag digital kompetens delaktighet sociala medier rapport näringsliv

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>