Följ oss via RSS!
2012-01-19

Digitala kursböcker börjar komma

Flera länder siktar mot att bar använda digital kurslitteratur i alla skolor inom de närmaste 3 åren (t ex Sydkorea). Sverige ligger efter men förlagen börjar ta fram nya modeller för sina skolböcker på nätet.
Digilär är ett förlag som fokuserar på att ta fram digital kurslitteratur för gymnasium och högstadium, främst inom historia. Baserat i Vaggeryd Digilär drivs av historikern och pedagogen Stellan Wigh och webbentreprenören Mikael Wahss. Meningen är att kunna ersätta de traditionella kursböckerna med nätbaserat material som kan nås av alla samtidigt och kan uppdateras kontinuerligt av förlaget.

Kurslitteraturen består av en omfattande bildbank, kopplad till texter, kartor, diagram och berättelser. Bland annat erbjuder de Historiebiblioteket som idag är tillgänglig för cirka 180 000 gymnasieelever. Sortimentet byggs nu ut för att omfatta hela SO-området.

Priset för att få tillgång till materialet varierar beroende på antalet elever. Enligt förlaget kostar denna lösning bara en tredjedel av priset för motsvarande kursböcker. Ju fler aktörer som kommer in i denna marknad desto mer fördelaktig blir denna prisjämförelse kan man tycka. När allt flera kommuner satsar på en dator till varje elev så växer efterfrågan på digitalt kursmaterial.

Läs mer om Digilär
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar e-learning skola e-bok digitala lärresurser läsning

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>