Följ oss via RSS!
2012-01-18

Kurser om nätlärande för folkbildare

Folkbildningsrådet satsar på att utveckla folkbildarnas digital kompetens. Under våren går 5 olika kurser om nätbaserat lärande.
Folkbildningsrådets blogg Re:flex ger information om fem fortbildninga som leder till bättre digital kompetens med betoning på pedagogik (se artikel Fortbildningar våren 2012). Kurserna ger träning i hur man använder sociala medier i undervisning (t ex blogg, wiki, Facebook och andra nätverk) och hur man kan jobba med film och bild. Kurserna är avgiftsfria och riktar sig till alla inom folkbildning.

Kurserna, som man läser via nätet förstås, är:
* Nätpedagogisk grundkurs - 2 dagar på skola sedan nätstudier
* Nätverktyg för folkbildare - helt nätbaserat
* Sociala medier för folkbildare - helt nätbaserat
* Nätpedagogisk ämneskurs (engelska) - helt nätbaserat
* Nätpedagogisk påbyggnadskurs - träffar och nätstudier

Kurserna startar i februari-mars.

Läs mer om kurserna.

Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar e-learning vuxenutbildning digital kompetens folkbildning digitala lärresurser kurs

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>