Följ oss via RSS!
2012-01-13

Framtidens skola

Många delar av samhället har förändrats radikalt under de senaste 40 åren men skolan är ett undantag. Vi bygger även nya skolor enligt den traditionella modellen med klassrum, korridorer, aula och skåp. Men Vittraskolan i Stockholm har byggt helt annorlunda
Skolan Vittra Telefonplan i Stockholm har fått internationell uppmärksamhet för hur de har byggt en helt ny och modern lärmiljö. Skolan saknar nämligen klassrum och korridorer och består av flera olika områden där elever och lärare kan samlas i grupper eller arbeta ensamma. Alla använder bärbara datorer och kan arbeta var som helst i skolan. Miljön uppmuntrar till flexibla möten och klassundervisning saknas.

- När vi designade Vittra Telefonplan utgick vi från hur det faktiskt går till när vi lär, inte hur vi traditionellt byggt skolhus. Vi vill att skolan ska stimulera nyfikenhet och kreativitet och erbjuda reflektion och samarbete. Eleverna utrustas också med den senaste digitala tekniken i en snabbt föränderlig värld.

Den öppna miljön i skolan kan verka lite skrämmande för lärarna i början men den har tagits fram utifrån barnens perspektiv. Här ser du en kort film som förklarar tankarna bakom skolan:Läs mer


Läs mer på www.vittra.se/telefonplan.

Läs mer om projektet (med flera bilder) i artikeln Stockholm’s School Without Classrooms (på engelska).

Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar e-learning skola barn

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>