Följ oss via RSS!
2011-12-06

Cela och Kairos Future föreläser i Lidköping

Den 5 december träffades 60 representanter för näringsliv, offentlig verksamhet, utbildningsanordnare med flera i Lidköping. Det var kompetensforum Skaraborg som bjöd in till en eftermiddag med fokus på uppföljning och framtid.
Förutom information om hur kompetensplattformen och kompetensforum i Skaraborg arbetat med olika frågor så fick besökarna veta mer om allt man behöver veta för att anställa en 90-talist och hur Cela arbetar med lärande i en föränderlig värld.
Eftermiddagen började med att representanter från Kompetensforum Skaraborg berättade om sitt arbete med att få fler invånare och företag att få tillgång till och välja högskoleutbildningar. De förklarade också hur man samverkar för att få fler YH utbildningar i regionen.

Sedan fick vi genom Thomas Fürth från Kairos Future veta mer om "the me we generationen" också kallad "generation Y". Det är generationen som växt upp med hög levnadsstandard och bristande framtidstro. Vi lärde oss mer om deras värderingar, drömmar och mardrömmar. Hur kravet från den nya generationen ser ut på en framtida arbetsmarknad. Vi hörde också om den omvända referenstagningen, att man kollar upp chefen innan man börjar... Hur vi idag lever i ett ratingsamhälle där åsikter och erfarenheter från dem vi känner väger oerhört mycket tyngre än reklam, information och marknadsföring.

En stor utmaning framöver är generationsväxlingen på arbetsmarknaden. Där gäller det att attrahera och behålla de unga samtidigt som det handlar om att lämna över och fånga upp den kunskap som riskerar att försvinna från organisationen. Här fick vi följande råd:
* Gör nåt! De som har en plan för växlingen lyckas bäst.
* Skapa möjligheter att kombinera arbets och familjeliv
* Uppdatera er kunskap om vad unga vill ha i arbetslivet
* Se till så det finns tydliga utvecklingsvägar i organisationen
* Utnyttja de "outnyttjade källorna", t ex invandrare

Efter detta fick Celas Anna Söderberg möjligheten att berätta om Cela projektet och den modell som vi jobbar med där omvärldsbevakning, olika typer av fysiska möten och småprojekt är arbetsmetoden. Åhörarna fick flera konkreta exempel på hur projektet arbetar med lärande via digitala verktyg och kanaler. Vi diskuterade också vilken typ av lärande som bäst möter framtidens krav på flexibilitet och egen drivkraft. Hur man själv bäst lär sig att lära, vilka olika möjligheter som finns. Det kom många kloka och nyfikna frågor på hur sociala medier kan användas för lärande, samarbete och olika typer av affärsmöjligheter.

Alla som var på plats fick också möjligheten att via en bit lera skapa en figur som skulle symbolisera framtidens kompetens eller lärande. Det blev en härlig samling figurer som kommer att ställas ut under våren. Det har också skrivits en berättelse om eftermiddagen som du kan läsa nedan:
Berättarrösten 5 dec.pdf (4.36 MB)
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar cela kommun företag verktyg seminarium

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>