Följ oss via RSS!
2011-12-21

Hur funkar det där med e-möten?

Lisa Wagnborg från Region Blekinge och Ulf Redmo från Läsbibliotek sydost berättar om sina erfarenheter med att använda olika e-mötesverktyg i sitt arbete. Vad kan vara viktigt att tänka på, vilka lärdomar har de dragit och vad ger det för möjligheter?
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar e-learning verktyg e-möte

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>