Följ oss via RSS!
2011-12-19

Cela, en del av Digidel 2013

Cela har nu gått med som partner i den nationella kampanjen Digidel 2013. Som en del av kampanjen kommer vi att bidra till och vara en del i att minska den digitala klyftan i Sverige. Våra insatser kommer att bygga på Cela-modellen där vi jobbar med omvärldsbevakning, fysiska möten och praktiska exempel.
Kampanjen Digidel verkar för en ökad digital delaktighet i Sverige. Deras mål är att få minst 500 000 svenskar att börja använda internet före 2013 års utgång. De jobbar också med att öka den digitala närvaron och kunskapen.
Läs mer på http://www.digidel.se
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar lärande digital kompetens delaktighet

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>