Följ oss via RSS!
2011-12-13

Matematikundervisning och IT hör ihop

En debattartikel på Ny Teknik kritiserar regeringens mattelyft eftersom satsningen inte tar hänsyn till alla nya möjligheter som finns via nätet.
Claes Johnson, professor i tillämpad matematik vid KTH, är väldigt kritisk mot regeringens satsning Mattelyft där 2,6 miljarder kronor kommer att satsas för att göra matematikundervisning mer traditionell och med bättre styrning. I en debattartikel i tidskriften Ny Teknik, Mattelyft utan it faller platt, menar Johnson att vi måste blicka framåt inte bakåt när det gäller hur vi ska undervisa matte i skolan. IT är en integrerad del av elevernas liv utanför skolan och inom arbetslivet och skolan kan inte bara fortsätta som förr:

- Var och en som sett en 3-åring hantera en Ipad förstår potentialen. Detta ställer nya krav på skolan och på att lärarutbildningen reformeras så att alla elever kan ges en god förberedelse för liv och arbete i it-samhället. Detta gäller alla ämnen men särskilt it-intensiva tekniska ämnen av avgörande betydelse för Sveriges konkurrenskraft, med matematikämnet som grund.

Han menar att många lärare, elever och även Skolverket ser problem med en traditionell lösning men att ingen tar initiativ i frågan. En lösning är att skapa ett nytt ämne, matematik-it, och se till att lärarna får utbildning och stöd för att kunna utnyttja IT på bästa sätt inom undervisningen.

Läs artikeln i Ny Teknik.

Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar skola matematik pedagogik IKT

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>