Följ oss via RSS!
2011-12-02

Webbföreläsning om entreprenörskap

ESBRI (Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning) fortsätter med sina populära öppna föreläsningar 14 december med Professor Bill Gartner, Clemson University, USA som ska prata om entreprenörskap och storytelling.
Föreläsningen Entrepreneurship and storytelling ingår i en serie, ESTRAD, som vi på CELA har berättat om förr. Den hålls14 december 15.00 - 17.00 vid IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm och sänds samtidigt på webben. Efter sändningen läggs filmen på ESBRIs webb-TV där du kan även se tidigare föreläsningar.

Om föreläsningen

Alla har en historia att berätta, inte minst entreprenörer. Och historierna är viktiga. De visar att det är möjligt att satsa på en karriär som entreprenör. Här finns också en hel del att lära om hur man kan starta och driva företag. Detta har professor Bill Gartner tagit fasta på i sin forskning. Hans senaste projekt går ut på att samla in och studera entreprenörshistorier.

Kunskapen som finns i historierna är betydelsefull för nya entreprenörer. Gartner intresserar sig också för i vilken mån en entreprenörs framtidsvisioner kan förutsäga hur det verkligen går för företaget. Genom att följa entreprenörer över tiden, och höra hur deras historier förändras, kan man se hur de formar – och formas av – sin omgivning.

I sin forskning utgår Bill Gartner från David McClellands tankar om ”The achieving society”, som kan kopplas till entreprenörskap, prestationer och ekonomisk utveckling.

Läs mer om föreläsningen

Anmälan

Det är kostnadsfritt att delta i Estrad. Anmäl dig här om du vill delta på plats. Webbdeltagarna behöver inte anmäla sig.

ESBRI arbetar med kunskapsspridning inom forskningsområdet entreprenörskap, småföretagande och innovation.

Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar företag video föreläsning entreprenörskap

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>