Följ oss via RSS!
2011-11-30

Klassrum utan läroböcker

SVT Smålandsnytt har uppmärksammat ett projekt på Stagneliusskolan i Kalmar där man provar att undervisa i naturkunskap med bara nätbaserade lärresurser. CELA har varit med i denna utveckling tidigare i år.
SVT Smålandsnytt har ett reportage om läraren Dan FrendinStagneliusskolan i Kalmar och hur hans elever i naturkunskap arbetar med öppna digitala lärresurser i stället för vanliga läroböcker.

I stället för att vara styrda av läroboken får eleverna problem att lösa och de får använda sina mobiler och datorer för att tillsammans söka efter information och i vissa fall hitta hjälp utanför skolan. Detta speglar mer hur du arbetar i arbetslivet när du får ett problem; du tar kontakt med kollegor och samarbetar för att lösa problemet. Du lär dig att kritiskt granska information, hitta flera källor och diskutera med andra.

Bland annat används Facebook för gruppdiskussioner mellan eleverna. Läraren går in ibland och bidrar men i filmen säger Dan att eleverna brukar lösa det mesta själva. Läs gärna Dans blogg om processen: Den digitala naturkunskapen.

Tidigare i år var CELA med i denna utveckling genom att organisera inspirationsmöten för lärarna på skolan. Se vår tidigare artikel, Den digitala skolans möjligheter i naturkunskap.

Läs artikeln på SVT, Dumpar böckerna för Facebook.

Här ser du TV-reportaget från Smålandsnytt

Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar skola digital kompetens öppna lärresurser digitala lärresurser

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>