Följ oss via RSS!
2011-11-23

Slöjdläraren bloggar

Bloggen Fröken Slöjddidaktik handlar om slöjd och didaktik och skrivs av Jenny Frohagen som är både slöjdlärare och forskare i ämnesdidaktik
Bloggen Fröken Slöjddidaktik är förmodligen helt unik i landet; en blogg om sljödundervisning i trä- och metalslöjd. Den drivs av Jenny Frohagen som kände behovet av att försöka skapa ett nätverk bland slöjdlärare för att diskutera undervisningsmetoder och reflektera kring varför slöjd är viktig i skolan. Enligt hennes profil på bloggen:

- Kommunikation och språk är mycket mycket mer än bara ord och text. Vi kommunicerar genom de föremål vi skapar, bär och omger oss med. Det är vår skyldighet som arbetar i skolan att låta barnen odla många och olika former för kommunikation. Min ambition med denna blogg är att lyfta frågor kring slöjd som skolämne - Högt och lågt om vad, varför, för vem, och hur... dvs. didaktikfältets frågor och fundamentet för lärares professionella kunnande.

Hon ser bloggandet dels som ett sätt att kommunicera med andra lärare och visa hur hon tänker och arbetar och dels som en dagbok där hon skriver egna idéer och reflektioner. Slöjdlärarna har oftast inte så mycket tid framför datorn men meningen är att bloggen kan inspirera andra och knyta nya kontakter.

Läs en artikel om bloggen i Lärarnas Nyheter: Fröken Frohagen bloggar om ämnets innehåll.

Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar skola blogg lärande pedagogik

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>