Följ oss via RSS!
2011-11-21

Svenskarna och internet 2011

Den stora kartläggningen av svenskarnas internetvanor, Svenskarna och internet 2011, har nu släppts av Stiftelsen .SE. Idag finns det flera datorer i Sverige än det bor människor.
Rapporten Svenskarna och internet 2011 (Ladda ner rapporten) innehåller en detaljerad analys av hur svenskar använder nätet idag. Den tydligaste trenden är det stora genombrottet för mobilt internet med en fördubbling av användare under det senaste året.

– Äntligen ser vi det så länge väntade genomslaget av Internetanvändning i mobiltelefonen. Andelen som använder Internet i mobilen har legat relativt stabilt på cirka 20 procent av mobilanvändarna under flera år. Nu ser vi hur det spridit sig till långt många fler användare och till flera grupper, säger Janne Elvelid, projektledare för Svenskarna och Internet på .SE.

Andra intressanta fakta från rapporten:
* 88 procent av befolkningen över 12 år har tillgång till Internet och 85 procent har tillgång till bredband i hemmet.
* Internetanvändningen fortsätter att sjunka i åldrarna. I dag använder hälften av 3-åringarna Internet.
* Användandet av sociala medier ökar mest bland de yngre pensionärerna (från åtta till 25 procent) och bland de yngre tonåringarna (från 57 procent till 85 procent).
* Drygt hälften (57 procent) av svenska folket lyssnar på musik via Internet.
* Andelen svenskar som står utanför Internet minskar succesivt, även om minskningen går allt långsammare. Mellan 2010 och 2011 har antalet sjunkit från 1,5 miljoner till 1,33 miljoner.

Ladda ner rapporten

Källa: Pressmeddelande från .SE

Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar digital kompetens delaktighet rapport internet IKT trend

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>