Följ oss via RSS!
2011-11-17

Utan Internet ...

En ny film som visar vilka nya möjligheter som kan öppna sig via Internet. Filmen ingår i den nationella kampanjen om digital delaktighet, Digidel 2013
Utan Internet är titeln på denna film som har skapats för att stödja den nationella kampanjen Digidel 2013. Digidel verkar för en ökad digital delaktighet i Sverige med målet att få en halv miljon svenskar ut på nätet innan slutet av 2013. Titta gärna på deras hemsida för information om aktiviteter där du bor och för att se hur du kan bidra.

Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar digital kompetens folkbildning delaktighet video film

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>