Följ oss via RSS!
2011-11-04

Vem gör vad inom innovation och entreprenörskap?

Letar du efter en expert inom entreprenörskap och innovation som gästföreläsare eller projektmedlem? ESBRI lanserar nu en databas med många av de främsta experterna inom området.
ESBRI (Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning) har skapat databasen Vem gör vad inom entreprenörskaps-, innovations- och småföretagsforskning? med profiler och kontaktinformation till över 100 forskare och experter som arbetar med forskningsfälten innovation, småföretagande och entreprenörskap presentera sig och sin forskning. Experterna, från doktorander till professorer, finns på de flesta svenska lärosäten och bakom varje namn finns en fullständig profil med detaljer om forskningsområdet, genomförda projekt, specialiseringar mm.

Databasen utökas ständigt och alla som forskar inom området är välkomna att höra av sig till ESBRI.

- Databasen är öppen för journalister, policymakare, företagare, forskare och andra med intresse för området. Att ingå i Vem gör vad innebär att du och din forskning får ökad synlighet i ett relevant sammanhang.

Läs mer på Esbribloggen, Ny databas. Vem gör egentligen vad?.
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar universitet företag forskning föreläsare entreprenörskap innovation

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>