Följ oss via RSS!
2011-11-02

Kommunala regler på webben

Kommuner och landsting ska lägga ut beslutade regler på sina webbplatser, föreslår SKL (Sveriges Kommuner och Landsting).
SKL föreslår att ansvaret för att publicera gällande lagar och förordningar ska ligga hos kommuner och landsting i stället för hos länsstyrelserna som har ansvaret idag.

– Det är ett bra steg på vägen mot en e-förvaltning. Kommuner och landsting strävar efter att så mycket som möjligt använda internet och annan it-teknik för kommunicera och tillhandahålla tjänster för allmänheten, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Än så länge är det oklart när detta förslag ska börja gälla och hur snabbt nya regler och förordningar ska publiceras.

Läs mer hos SKL, Bra med kommunala regler på webben.

Läs hela yttrandet i dokumentet, Bättre tillgång till kommunala föreskrifter

Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar kommun landsting e-government

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>