Följ oss via RSS!
2011-10-27

Nästan alla ungdomar använder sociala medier

Nya statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) visar att cirka 90% av alla ungdomar i Sverige deltar i sociala medier som Facebook, Flickr och YouTube.
Statistiska Centralbyrån (SCB) har just släppt intressanta siffror från en undersökning av hur olika åldersgrupper använder sociala medier. Informationen kommer att ingå i en rapport, Privatpersoners användning av datorer och Internet 2011, som publiceras i januari.

Över 90% av alla mellan 16-24 år använder sociala nätverk och det finns ingen väsentlig skillnaden mellan könen. Bland äldre finns det däremot en tydlig skillnad med betydligt flera kvinnor än män.

- Skillnaden är störst i åldergruppen 45-54 år där 52 procent av kvinnorna deltar på sociala nätverkssajter medan endast 30 procent av männen gör det.

Det finns även siffror kring e-handel. 6 av 10 svenskar har beställt varor från svenska leverantörer via nätet under det senaste året och där finns det ingen stor könsskillnad. Å andra sidan är män mycket mer intresserade av att beställa varor från utländska leverantörer via nätet.

Läs mer i ett pressmeddelande från SCB.
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar e-handel; sociala medier; statistik

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>