Följ oss via RSS!
2011-10-25

Visa studentarbete via sociala medier

Låt elever skapa virtuella utställningsplatser för att visa upp sitt arbete, i synnerhet inom områden som konst och slöjd. En lärarstudent skriver om hur hon har använt sociala medier för att hjälpa eleverna bygga upp sin egen portfolio på webben.
En lärarstudent, Kerstin Vesterholm Fedoriw, har skrivit en artikel i Lärarnas Nyheter, Sociala medier som pedagogiskt verktyg, där hon beskriver hur elever kan synliggör sitt lärande och visa upp sitt arbete via sociala medier.

Hon har undervisat i slöjd och berättar hur man kan använda nätverk som Facebook och Google+ för att skapa diskussion och interaktivitet bland eleverna och för att få in impulser utifrån. Genom bloggar kan eleverna reflektera över sitt lärande och visa skaparprocessen via bilder och film. Till slut kan bloggen fungera som en portfolio där elever kan visa upp sitt arbete.

- Det ideala scenariot är att användningen av sociala medier som pedagogiskt verktyg leder till att elevernas processer och arbeten finns samlade i en facebookgrupp eller en blogg, och slutligen kan fungera som en digital utställning/portfolio över elevernas alster och arbeten. Det blir ett lättillgängligt, tydligt och överskådligt stöd och diskussionsunderlag för både lärare och elev, lagom till den dag då det är dags för bedömningsamtal och betygssättning.
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar e-learning skola blogg lärande Google sociala medier facebook

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>