Följ oss via RSS!

Lova Necksten

Lova Necksten heter jag och jobbar som projektassistent i Cela. Min uppgift i projektet är att vara en hjälpande hand i det dagliga arbetet med att driva projektet framåt. Mycket fokus ligger också på Celas kommande framtidskonferens.

Jag ser Cela som en viktigt part i att hjälpa och stötta framåt i den digitala utvecklingen. För mig känns det fantastiskt att få vara en del av något som förhoppningsvis kan hjälpa många andra att vilja och våga utvecklas inom det digitala. För mig är inte Cela svaret på alla lösningar och vi har inte heller den enda rätta lösningen, men vi kan ge uppslag och förslag på verktyg anpassade efter person och behov.
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar cela projekt

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>