Följ oss via RSS!
2011-10-22

Socialtjänsten ska nå unga via nätet

Regeringen har nyligen beviljat finansiering för ett projekt som ska se till att socialtjänsten utnyttjar nätets fördelar på ett bättre sätt och kan bättre nå ut till ungdomar. Projektet ingår i ett större initiativ, Surfa Lugnt, och en av pilot kommunerna är Karlskrona.
Idag utspelar sig ungas vardag lika mycket på nätet som i den fysiska verkligheten. Det ställer helt nya krav på samhällets olika institutioner, inte minst på socialtjänsten som ska uppmärksamma unga som behöver stöd. Bristande kunskaper tillsammans med osäkerhet som råder kring vad socialtjänsten får och inte får göra på internet hindrar att nätet fullt ut används som arena för kontakt med unga. Därför beviljar nu regeringen projektfinansiering till Surfa Lugnt för att ta fram utbildningsförslag till landets socialtjänster kring internet.

Regeringen finansierar projektet som innefattar förstudier i pilotkommunerna Stockholms Stad och Karlskrona kommun, där utbildningsinsatser kommer att tas fram för hela landet. Projektet kommer att ledas av nätverksorganisationen Surfa Lugnt som samlar myndigheter, företag och ideella organisationer.

– Det är mycket glädjande att regeringen uppmärksammar behovet och stödjer utbildningsprojektet. Internet skapar helt nya möjligheter för kontakter med unga, föräldrar och familjer, men det behövs kunskaper, riktlinjer och metoder för hur socialtjänsten kan och får arbeta med kanalen, säger Kristina Axén Olin, ordförande för Surfa Lugnt.

I dagsläget upplever socialtjänsten svårigheter att veta vad de får och inte får göra när det gäller kontakter via internet, inte minst kring närvaron i sociala medier. I socialtjänstens myndighetsutövning består utmaningarna bland annat av hur man ska hantera sekretess, personuppgiftslagen (PUL) samt anmälningsplikten i kontakter med unga på internet

– Facebook är ett intressant exempel som tydliggör behovet av att socialtjänsten också finns på nätet. Facebook är en enorm arena där massor av unga vistas men där det saknas en vuxenvärld med ansvar för vad som händer där, säger Kristina Axén Olin.

För mer information, kontakta:

Marko Määttä, projektledare Surfa Lugnt
marko@agentkommunikation.se
0708-65 40 81

Se även Surfa Lugnt

Källa: Pressmeddelande, NewsDesk.
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar kommun digital kompetens delaktighet sociala medier ungdomar


0 kommentarer >>