Följ oss via RSS!
2011-10-11

Facebook som intranät

Det är inte lätt att skapa diskussion och gruppdynamik inom organisationens intranät men varför inte skapa en sluten grupp i Facebook och låta alla diskutera där?
Joakim Jardenberg har skrivit ett blogginlägg, Intranät på Facebook? Visst funkar det! som beskriver hur en organisation, Helsingborgs Hamn AB, har skapat ett mer dynamiskt intranät genom att skapa en sluten grupp i Facebook. Bara anställda kommer in i gruppen och fördelen är att alla känner igen sig och det är enkelt för alla att delta i diskussionen.

Helsingborgs Hamn har cirka 260 anställda på flera arbetsplatser i staden och ledningen ville skapa ett intranät som alla kunde delta i, även från mobilen. Facebook passade perfekt. Dessutom behöver man inte sköta systemet internt och behöver inte lägga ner tid på design och underhåll.

Här kommer en intervju med Marknads- och informationschefen Andreas Eriksson om satsningen.Film: CREATIVE COMMONS (CC BY) Joakim Jardenberg

Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar företag sociala medier facebook

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>