Följ oss via RSS!
2011-10-10

Lättare att hitta i kommunernas webbsidor

Många kommuner har förbättrat sina webbsidor under det senaste året och idag går det betydligt snabbare att hitta fram till det du vill veta.
Enligt en ny studie av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting), Information till alla? lyckas tre ut av fyra personer att hitta den information de behöver på kommunens webbplats inom 2 minuter. Undersökningen går ut på att testa 200 vanliga frågor inom alla verksamhetsområden och se om testpersonerna hittar rätt inom 2 minuter. Alla Sveriges 290 kommuner har ingått i testet. Andelen som hittar rätt inom tidsgränsen har stigit från 60% 2009 till dagens 75%.

Enligt Mats Kinnwall, chefekonom på Sveriges Kommuner och Landsting.

– Det är glädjande att se att kommunernas arbete med att göra sin information tillgänglig för medborgarna har gett resultat. Det är viktigt både utifrån ett demokratiskt perspektiv men också ur ett effektivitetsperspektiv. Hittar medborgarna enkelt den information de söker sparar det tid både för den enskilde och för kommunen.

Elva kommuner hade testresultat över 90% med Umeå, Örebro och Huddinge i spetsen.

Läs mer: Stora förbättringar av kommunernas webbinformation (SKL)

Ladda ner rapporten, Information för alla? (pdf)


Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar kommun delaktighet rapport webbsida

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>