Följ oss via RSS!
2011-10-07

Digital agenda för Sverige

IT- och energiminister Anna-Karin Hatt lanserade i torsdags (6 oktober) en övergripande strategi för regeringens it-politik. Det handlar om att bygga ut infrastrukturen och att se till att öka den digitala delaktigheten i landet.
IT- och energiminister Anna-Karin Hatt presenterade den nya digitala agendan, IT i människans tjänst - en digital agenda för Sverige, vid en pesskonferens i Stockholm 6 oktober..

- Näringsdepartementet arbetar fram en digital agenda för Sverige. Agendan ska vara en sammanhållen strategi som syftar till att statens befintliga resurser ska utnyttjas bättre. Den digitala agendan ska vara ett komplement till pågående insatser. Den ska samordna åtgärder på it-området inom till exempel säkerhet, infrastruktur, kompetensförsörjning, tillit, tillgänglighet, användbarhet, standarder, entreprenörskap och innovation.

Agendan fokuserar på fyra strategiska områden:

* Digitala tjänster ska vara enkla och säkra att använda.
* Privata och offentliga aktörer ska skapa digitala tjänster som både kan främja effektivitet och stimulera kreativitet inom olika samhällsområden.
* Det behövs en modern och robust digital infrastruktur i hela Sverige
* Den digitala utvecklingen påverkar hela samhället, vilket innebär att lagar och regler inom en rad olika områden måste anpassas efter de nya omständigheterna.

Se Anna-Karin Hatts tal (35 minuter)

Läs en analys av Stefan PålssonSkolverkets Omvärldsblogg, Den digitala agendan och skolan.
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar delaktighet IKT regeringen politiker strategi

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>