Följ oss via RSS!
2011-10-05

Barn lär sig skriva med datorns hjälp

Barn i förskola och årskurs 1 kan lära sig skriva i datorn innan de kan skriva bokstäver för hand. Att börja skriva i datorn betyder att barnen lär sig läsa och skriva snabbare än med traditionella undervisningsmetoder.
En artikel i Ystads Allehanda (Skaparglädje i klassrummet) beskriver hur elever i årskurs 2 på Löderups skola skriver sagor i sina datorer innan de kan skriva bokstäver för hand. Lärarna i flera skolor i kommunen arbetar med metoden Skriva sig till läsning 2.0 som baseras på norska forskaren Arne Tragetons forskning kring datorer och läs- och skrivinlärning. Han har skrivit bland annat boken Att skriva sig till läsning: IKT i förskoleklass och skola.

Enligt Trageton kan barn lära sig skriva och läsa mycket snabbare om de har tidigare lärt sig skriva i datorn.

- Utgångspunkten är att det med datorn som verktyg är lättare för barnen att lära sig skriva än läsa. I stället för traditionell katederundervisning där barnen tidigt tränar på att forma bokstäver får de skriva på en dator.

Idag arbetar 55 lärare i Ystads kommun enligt denna metod och erfarenheter är väldigt positiva.

Läs mer om detta i en artikel i Lärarnas Nyheter, (Barnen skriver sig till läsning) som beskriver i detalj en liknande satsning i Haparanda.

Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar skola barn data förskola läsning

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>