Följ oss via RSS!
2011-09-28

Varför bibliotek?

Vad har biblioteket för roll i framtiden? När böcker och tidskrifter digitaliseras allt mer kan man undra. Visst finns det många nya roller för framtidens bibliotek och nu får du en möjlighet att bidra till debatten via en annorlunda webbsajt, Därför Bibliotek.
Svensk biblioteksförening gör en stor inventering av svenska folkets åsikter om bibliotekets framtida roll via en ny webbplats som heter helt enkelt Därför Bibliotek. Sidan är uppdelad i fem rutor: Kunskap & lärande, Inspiration & utveckling, Kultur & upplevelser, Demokrati & informationsfrihet, Gemenskap & fristad. Du väljer område och sedan får du helt enkelt skriva in din mening om bibliotekets roll när det gäller just det område.

Syftet med undersökningen beskrivs så här:

- På biblioteken kan alla fritt söka kunskap, mötas och få nya idéer. Det kan vara en av anledningarna till att biblioteken är den samhällsinstitution som flest svenskar har förtroende för. Sju av tio har mycket stort, eller ganska stort förtroende för biblioteken. 98 procent av svenskarna har någon gång besökt ett bibliotek.

Men bibliotekens betydelse ska inte bara visas i siffror och statistik. Vi har alla egna erfarenheter och upplevelser av biblioteken. Svensk Biblioteksförening vill därför samla in biblioteksberättelser för att på så sätt fördjupa och bredda kunskapen av vad biblioteken betyder.

Prova själv!

Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar bibliotek framtid

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>