Följ oss via RSS!
2011-09-22

Öppen innovation

Innovationsarbetet inom företag och organisationer behöver inte ske bakom stängda dörrer. Begreppet Open Innovation (öppen innovation) betyder att man låter kunder och andra externa parter delta i processen. En föreläsning i Stockholm 17 oktober berättar mer.
Måndag 17 oktober (15.00-17.00) kommer Björn Remneland-Wikhamn, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, till Stockholm (IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16) för att tala om öppen innovation och hur man kan tillämpa principen rent praktiskt. Föreläsningen arrangeras av ESBRI som arbetar med kunskapsspridning inom forskningsområdet entreprenörskap, småföre-tagande och innovation. Föreläsningen kommer även att sändas på webben och inspelningen kommer att läggas ut som webb-TV..

- Enligt Björn Remneland-Wikhamn finns det en rad samhällstrender som lett till att organisationer i högre grad öppnar upp sina innovationsprocesser gentemot olika intressenter. "Open Innovation" är ett managementfält som börjat få stort genomslag i både industrin och akademi. Samtidigt menar kritiker att fältet är vagt definierat, och främst består av gamla teorier i ny förpackning.

Under föreläsningen förklaras hur olika begrepp kopplade till öppen innovation hänger samman med drivkrafter som (informations)teknologisk utveckling och förändrade samhällsvärderingar. Teorierna kopplas till aktuella exempel från industrin.

Föreläsningen är kostnadsfri men om man uteblir debiteras en administrationsavgift. Du behöver inte anmäla dig till webbsändningen.

Läs mer om föreläsningen och webbsändning.

Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar företag föreläsning näringsliv entreprenörskap innovation

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>