Följ oss via RSS!
2011-09-23

Nya sätt att logga in

Många äldre och personer med funktionsnedsättning har problem att logga in på många nättjänster. Krångliga inloggningar skapar osäkerhet och låser ut många från att bli digitalt delaktiga. Ett nytt norskt projekt undersöker nya inloggningslösningar som använder bilder och ljud.
En artikel hos norska Forskning.no, Lyd og bilder blir passord beskriver ett intressant projekt som heter e-Me – inclusive identity management in new social media. Projektteamet försöker hitta inloggningsrutiner som är bättre anpassade för folk med synskador, läs- och skrivsvårigheter eller har svårt att komma ihåg saker. Det gäller att hitta rutiner som är både säkra och enkla. Forskarna testar olika former med flera användargrupper just nu: inloggning genom igenkänning av bild, ljud eller mönster, personliga frågor och biometrik (fingeravtryck).

För många är säkerhet det allra viktigast och inloggningen får gärna ta tid om det blir säkrast så. Enligt forskare Ivar Solheim:

– Personlige spørsmål tar mest tid. Likevel er personlige spørsmål og passord det som er best likt blant de eldre. Begge deler er noe de har brukt før og som gir gjenkjennelse og som derfor oppleves som trygt. Bruk av mønster tas raskt av de fleste, men oppleves som mindre trygt fordi det er en ukjent metode for dem.

Det verkar som att det inte finns en enkel lösning men att webbtjänster framöver får erbjuda flera sätt att logga in och man väljer den metod man trivs bäst med.
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar forskning digital kompetens delaktighet funktionshinder inloggning

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>