Följ oss via RSS!
2011-09-21

Klassrummet - ett rum för lärande?

Är klassrummet verkligen ett rum för lärande? Är det ett rum där varje elev får utvecklas i egen takt enligt demokratiska principer? Hur borde klassrummet organiseras för att verkligen bli ett rum för lärande?
Dessa viktiga frågor tas upp i en bloggpost av Anne-Marie Körling, Klassrumsorganisation – att skapa rum för lärande. Många klassrum ser ut som de alltid har gjort; bänkar på rad som riktas mot en centralpunkt, läraren. Föreläsningsmodellen betonas via möbleringen och möjligheter för grupparbete och individuellt arbete försvåras.

Genom att möblera om och tänka om när det gäller undervisningen kan man skapa bättre villkor för lärande, menar Anne-Marie:

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet – jag tänker att samhället kan ses som ett stort rum, klassrummet som ett litet, och rummet ska stötta samspel, möten och samarbeten. Vi ska lära oss att vara rörliga i möten med andra människor, både i tanke och kropp – frågan är om klassrummen ger oss detta.

Det behövs flexibla klassrum som lätt kan anpassas efter behov och situation. Plats för tysta studier, plats för gruppdiskussion, plats för stormöte. Om man kunde bygga om skolan från början skulle man säkert kunna skapa bra lärmiljöer men de flesta lärare har de klassrum de har och det finns få resurser för stora förändringar. Men genom att fundera över hur miljön påverkar lärande kan man ändå förändra vissa förutsättningar och ta ett steg framåt.
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar skola pedagogik

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>