Följ oss via RSS!
2011-09-14

Småföretagare använder inte sociala medier

Väldigt få småföretagare i Sverige använder sociala medier i sin marknadsföring även om mycket pekar på att de skulle ha stor nytta av en webbnärvaro. Det är svårt att se nyttan och de flesta hinner inte sätta sig in i frågan.
En artikel i Svenska Dagbladet (12 sept), Småföretagare räds sociala medier, skriver om en ny undersökning som har gjorts av programföretaget Visma Spcs om småföretagarnas inställning till sociala medier som till exempel Facebook.

- Sociala medier är numera en självklar del i de flesta stora företags kommunikationsstrategier. Men för majoriteten av småföretagen är Facebook, Twitter och bloggar ännu outforskad mark. Endast 18,6 procent av småföretagarna använder Facebook i affärssyfte och blott 0,5 procent använder Twitter. Hela 81 procent använder inte sociala medier alls.

Det handlar oftast om kunskapsbrist och att de inte ser kopplingen mellan sociala medier och affärer. Många anser att de inte har tid att sätta sig in i nya medier och har svårt att se nyttan.

– Man är väldigt fast i sitt gamla sätt att marknadsföra sig. Dessa bolag hör ofta hemma i ett lokalt sammanhang och har sina kontakter och sitt system för småannonsering. De vet helt enkelt inte hur social medier kan förstärka deras relationer och öka deras affär, säger Brit Stakston, expert på sociala medier på pr-byrån JMW.

Vinsten att ge sig in i sociala medier är att synas, framför allt i Google, och det leder till nya affärer. Är man aktiv på nätet och syns i rätt sammanhang kommer kunderna att hjälpa till genom att tipsa varandra om ditt företag. Eftersom nästan 35% av befolkningen använder sociala medier varje dag är det allt svårare att stå utanför.
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar företag sociala medier marknadsföring facebook

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>