Följ oss via RSS!
2011-09-13

Texta och köra går inte ihop

Sverige är det enda landet i Europa där man får köra bil och prata i mobilen utan handsfree. Men frågan är under utredning och forskningen pekar mot stora faror för trafiksäkerhet i samband med mobilanvändning.
Dagens smarta mobiler kan bli riktigt farliga när man kör bil menar forskare från Chalmers forskningsenhet, SAFER (Vehicle and Traffic Safety Centre). Att köra och texta samtidigt betyder att man måste vända blicken bort från vägen i flera sekunder och det kan vara livsfarligt.

Att tala i mobil under bilkörning är inte så riskfyllt som forskare tidigare har trott. Varken med eller utan handsfree. Däremot är det livsfarligt att släppa vägen med blicken för att fingra på knappar och displayer. SMS:ande förare och trafikfarliga appar i smarta telefoner är forskarnas nya huvudvärk.

Det är förstås inte bara textning som kan störa. Många kolllar e-post och olika appar även när de kör och risken för olyckor ökar markant i sådana situationer.

– Vi måste skilja på samtalen – att lyssna och tala – från den manuella och visuella hanteringen. Visuell distraktion är riktigt farlig, och där borde vi lägga mycket krut. Att skicka SMS när man kör är till exempel 23 gånger farligare än att köra normalt, säger Trent Victor, trafiksäkerhetsforskare på Chalmers..

Läs mer


* Artikel i Ny Teknik: Smarta mobiler – nya trafikfaran

* Pressmeddelande från SAFER: Extremt farligt att släppa blicken från vägen

Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar forskning mobil säkerhet

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>