Följ oss via RSS!
2011-09-07

Är det OK att filma på sjukhuset?

Dagens mobiler ger oss möjligheten att filma och ta bilder överallt. Men ska man kunna spela in ett samtal med läkaren eller det som sker på arbetsplatser som ett sjukhus? Flera landsting arbetar med policies som reglerar fotografering och inspelning.
En artikel i tidningen Dagens Medicin (endast i pappersutgåvan) undersöker problemet med patienter och besökare som spelar in händelser på sjukhus och vårdcentral. Många patienter vill dokumentera sina besök i vården och tar fram mobilen när de träffar en läkare eller sjuksköterska. Ibland kan det bara handla om ett sätt att dokumentera mötet men det finns oro att sådana inspelningar kan sedan spridas eller användas som hot.

Enligt artikeln har Värmland blivit ett av de första landstingen att ta fram en policy om inspelning i landstingets lokaler. Enligt den är det förbjudit att filma eller fotografera utan överenskommelse med de inblandade. När man spelar in bör man be alla andra parter om tillstånd. Frågan är nu väldigt aktuell i flera landsting.

Vi har ju enorma möjligheter idag med våra datorer och mobiler med det handlar om frihet under ansvar. Vad tycker du?
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar video vård landsting film medicin mobil

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>