Följ oss via RSS!
2011-09-06

Samhällsorientering för nyanlända - på distans

Idag ska kommuner se till att nyanlända invandrare erbjuds minst 60 timmars samhällsorientering. Varje nyanländ ska utifrån sina egna förutsättningar få professionellt stöd för att så snabbt som möjligt lära sig svenska, komma i arbete och klara sin egen försörjning samt ta del av de rättigheter och skyldigheter som gäller i Sverige. Katrineholm har tagit fram en distansutbildning som kan lösa detta för många flera kommuner.
Viadidakt, en gemensam förvaltning för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad i Katrineholms och Vingåkers kommuner, har tagit fram ett intressant nytt utbildningskoncept i samhällsorientering för nyanlända. Konceptet bygger på en flexibel utbildning som delvis sker på distans via lärplattformen iwebben och distansmötessystemet Adobe Connect samt via fysiska lärarledda träffar.

I dag är elva kommuner med i utbildningskonceptet och från och med våren 2011 är det möjligt även för andra kommuner att ansluta sig. Utbildningen består av åtta olika moduler och uppdelningen är den samma i iwebben:

* Att komma till Sverige
* Att bo i Sverige
* Att försörja sig och utvecklas i Sverige
* Individens rättigheter och skyldigheter
* Bilda familj och leva med barn i Sverige
* Att påverka i Sverige
* Att vårda sin hälsa i Sverige
* Att åldras i Sverige

Varje modul har olika delområden som består av text, ljud, bilder och filmer. I inledningsskedet bedrivs utbildningen på arabiska, somaliska, tigrinja, engelska, persiska, ryska och svenska.

Titta på denna introduktionsfilm:Källa: Viadidakt
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar e-learning kommun vuxenutbildning e-möte distans


0 kommentarer >>