Följ oss via RSS!
2011-09-05

Framtidskompetenser

Många av dagens elever och studenter kommer att få jobb som inte finns idag. Nya tekniker kommer att förändra arbetsprocesser och kommunikationsmöjligheter. Men skolor och högskolor organiseras fortfarande efter 1900-talets förutsättningar och det är oerhört viktigt att utbildningssystemet anpassas för att kunna fokusera på framtidens kompetensbehov.
Rektorsakademien har nyligen gjort en studie över vilka kompetenser som är mest relevanta för framtidens arbetsmarknad. 30 nyckelkompetenser har identifierats inom 4 kategorier: Grundkompetenser, Medmänskliga kompetenser, Innovativa kompetenser och Digitala kompetenser. Studien är en kartläggning av internationella initiativ kring framtidens kompetenser och ska ligga till grund för en svensk satsning.

Sedan hösten 2010 har vi på Rektorsakademien arbetat med att identifiera, formulera och beskriva ett antal kända och okända kompetenser och förmågor som vi tror kommer att prägla framtidens arbetsliv. Vi har studerat olika internationella initiativ och vilka kompetenser de anser vara viktigast. Detta resulterade bland annat i en kartläggning av ett tiotal olika initiativ. Vi har haft diskussioner och workshops med en bred referensgrupp med personer från svenskt näringsliv, forskning, föreningsliv, offentlig sektor och skola. Detta har resulterat i en lång lista (bruttolista) med viktiga kompetenser som också grupperades i fyra olika områden.

Tre skolor har valts ut nu för att delta i pilotverksamhet kring dessa kompetenser genom att använda den framtagna arbetsmodellen. Pilotverksamheten pågår fram till våren 2012.

* Läs studien Kartläggning av internationella initiativ

* Se Kompetenssammanställningen

Här ser du en introduktionsfilm till studien.

Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar skola digital kompetens rapport internationell framtid

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>