Följ oss via RSS!
2011-09-02

Skapa en lärande organisation

Varje organisation har en stor kompetens dold under ytan. Varje medarbetare har idéer, kunskaper och färdigheter som inte syns eller tas till vara. Kan sociala medier vara ett sätt att få medarbetare att dela med sig av sin kompetens och samarbeta i nya former?
En artikel av Lars MedingMedia Evolution, Lärande organisation - att göra det osynliga synligt, ger exempel på hur det informella lärandet kan främjas med hjälp av sociala medier.

Alla vet hur mycket man kan lära sig på fikarasten eller via korridorsnack vid kopieringsmaskinen. På nätet kan man skapa en miljö där medarbetare kan visa upp sina idéer, starta diskussioner, få återkoppling och starta nya projekt. Att skapa ett socialt nätverk inom organisationen ger medarbetare möjlighet att lära av varandra, tipsa, sprida goda exempel och hitta nya kontakter på andra avdelningar och kontor.

Artikeln tar upp ett bra exempel från ett stort amerikanskt företag som skapade en sorts intern YouTube kanal där alla kunde spela in korta filmer med idéer, projektförslag, rapportering av pågående aktiviteter mm. Alla kunde kommentera och betygsätta filmerna och de populäraste filmerna lyftes fram. Grupper från helt olika delar av organisationen träffades på detta sätt och dold expertis kom fram.

Vi har mycket att lära om betydelsen av att införa en kommunikativ infrastruktur som går på tvärs mot organisationsscheman och som är tillgänglig för alla på lika villkor i en större organisation. Ett nytt fält finns att utforska kring hur man iscensätter en inomorganisatorisk dialog med hjälp av nya medier. Än mer finns att lära kring det kulturskifte som blir nödvändigt om man på allvar vill ta vara på den kollektiva kunskapen. Om det är så som alla säger, att kunskap, anpassningsförmåga och innovation är de viktigaste konkurrensmedlen i en kunskapsekonomi, så tror jag inte vi har råd att låta bli.
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar e-learning företag lärande sociala medier informellt lärande

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>