Följ oss via RSS!
2011-08-29

eFörvaltningsdagarna 2011

Digitaliseringen av offentliga tjänster är ett prioriterat område inom EU. eFörvaltningsdagarna 2011 samlar representanter från hela den offentliga sektorn för att byta erfarenheter, lyssna på experter inom området och hitta nya projektmöjligheter.
Myndigheter och andra offentliga organisationer erbjuder allt fler tjänster via nätet och syftet med konferensen eFörvaltningsdagarna 2011 är att stimulera flera initiativ inom eGovernment. Koferensen hålls 12-13 oktoberNacka Strandsmässan i Stockholm.

Ett nyckelord inom framtidens e-förvaltning är samverkan. Att verka tillsammans för medborgarnas bästa, att den framtida förvaltningen skall erbjuda ökad transparens och möjlighet till ökat deltagande i offentlig debatt är något som skall prioriteras inom EU. Gränsöverskridande teknisk samverkansförmåga, vad avser e-handel, elektronisk identifiering och upphandling är ytterligare exempel på områden där ordet samverkan är centralt.

Konferensen öppnas av Anna-Karin Hatt, IT- och regionminister: Några höjdpunkter i programmet är:
* Stockholm – en av Europas ledande städer på e-tjänster (Staffan Ingvarsson, tillförordnad stadsdirektör Stockholms stad)
* How can open government develop smarter strategies? (Andrea Di Maio, Gartner Group)
* Debatt: Vad får e-förvaltning kosta?

Se programmet för mer information.
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar kommun konferens myndighet landsting politiker e-government

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>