Följ oss via RSS!
2010-12-10

Seminarium om öppna lärresurser

CELA var med och arrangerade ett seminarium om öppna digitala lärresurser (OER Open Educational Resources) där deltagare och talare fanns på tre orter (Kalmar, Växjö och Karlskrona) samt flera som deltog hemifrån via e-möte.
8 december var det dags för ytterligare ett seminarium i det nationella projektet OER - resurser för lärande. Projektet som har finansierats av Kungliga Biblioteket ordnar en serie regionala dialogseminarier vid olika lärosäten för att informera lärare om fördelarna med att använda öppna lärresurser i sin undervisning. Seminarierna informerar om det stora utbudet av öppna och gratis resurser som finns i form av föreläsningar, filmer, bilder, kursmaterial mm. Dessutom lyfter man fram goda exempel från lärare som redan arbetar med OER.

Detta seminarium ägde rum på tre orter: vid Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö och vid BTH i Karlskrona. Dessutom fanns det en hel del andra deltagare som var med hemifrån eller från arbetsplatsen via e-mötesverktyget Adobe Connect. Totalt var det cirka 150 som deltog.

Seminariet spelades in


Alla föreläsningar spelades in och du kan titta på dem genom att klicka på följande länkar:

* Introduktion om OER – Alastair Creelman, CELA/Linnéuniversitetet
* Creative Commons. Hur kan jag använda materialet? – Alma Taawo, Skolverket
* Praktiska erfarenheter – Satish Patel, Linnéuniversitetet/Umeå universitetet
* Vetenskaplig metod online. Ett OER projekt – Peter Diedrichs, Linnéuniversitetet
* Bibliotekets roll – Eva Norling, Blekinge tekniska högskola
* Öppet initiativ – Peter Linde, Blekinge tekniska högskola

Seminariet var ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, BTH, Kungliga Biblioteket, SUNET och CELA.
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar e-learning universitet seminarium öppna lärresurser digitala lärresurser

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>