Följ oss via RSS!
2011-08-24

Bloggar utvecklar elevernas skrivande

Elever som bloggar skriver för läsare utanför klassrummet och detta kan leda till nyttiga diskussioner om hur man skriver i en offentlig miljö. Projektet Klassbloggarna lyfter fram bloggen som verktyg främst inom naturkunskap i skolan.
Att lägga ut skolarbete på en blogg betyder att elevernas arbete når ut till flera läsare än bara läraren. Hur påverkas elevernas skrivande och arbete när de visar offentligt sina idéer och funderingar? Detta är bakgrunden till ett forskningsprojekt, Sociala medier i skolan, som stöds av Karlstads universitet, Åbo Akademi i Vasa och Internetfonden.

En del av detta projekt heter Klassbloggarna.
- Utvecklingsprojektet Klassbloggarna startade i augusti 2010 och kommer att pågå minst ett år. I tre klasser i Karlstad, på Kronoparksskolan, Norrstrandsskolan och på Vålbergsskolan – alla åk 4 – kommer man att arbeta med sociala medier i klassrummet. En del av det som produceras kommer du att kunna följa här på deras respektive bloggar.

Dan Åkerlund, Karlstads Universitet, undersöker hur elever använder bloggar som en del av den naturvetenskapliga undervisningen. Eleverna uppmanas att ta bilder och filmer av det de ser ut i naturen, på exkursion eller till och med under rasten, och lägga dem på klassbloggen. Genom att skriva om och visa det de studerar får de ibland kommentarer från elever i andra klasser eller skolor och en del andra naturintresserade.

Enligt Dan Åkerlund:
– Bloggen skapar autentiska mottagare och eleverna är tvungna att använda en annan form av berättande än när det bara är läraren som är mottagare. Dessutom möter de sin text på nytt och repeterar flera gånger.

Att skriva på bloggen skapar medvetenhet om språket. När man publicerar något är det viktigt hur det ser ut. Det ger förståelse för moment som ingress, stor bokstav i början av meningen och styckeindelning.

Läs mer


* Läs en artikel om detta i Lärarnas Nyheter: "Bloggen är bra för lärandet".

* Projektet Klassbloggarna

Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar e-learning skola blogg barn berättelser digital storytelling

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>