Följ oss via RSS!
2011-08-23

CELA möter lärare i Söderhamn

Inför skolstarten HT 2011 samlades över 150 av Söderhamns lärare på CFL den 18 augusti för att få sig en dos nytänkande. Alastair Creelman från CELA var huvudföreläsare och visade konkreta exempel på hur den nya tekniken kan lyfta pedagogiken.
CELA var med och deltog i en inspirationsdag om sociala medier och lärande för lärare från skola och vuxenutbildning i Söderhamns kommun. Seminariet ägde rum på kommunens imponerande arena CFL (Centrum för flexibelt lärande) där all vuxenutbildning i kommunen har samlats.

Åsa Äng-Eriksson, förvaltningschef för Barn- och utbildningsförvaltningen och Ann-Sofie Gustafsson, verksamhetschef på CFL inledde dagen och hälsade välkomna till heldagen som innehöll både föreläsningar, workshops och tid för diskussioner och reflektioner.

Åsa Äng-Eriksson berörde ämnet mobiltelefoner i klassrummet, som är ett hett ämne i skolan, något som Alastair återkom till. Hans tips är att hitta uppgifter till eleverna som gör att de använder telefonen i skolarbetet. Att rikta deras kreativitet åt rätt håll.
- I dag är telefonen en liten men kraftfull dator som kan användas för att skriva anteckningar, studera källkritik på Wikipedia, använda GPS, bara för att nämna några exempel, säger Alastair.

Alastair Creelman kallar sig en småländsk skotte som är omvärldsbevakare inom flexibelt lärande. Han har sin bas på Linnéuniversitetet men just nu är han helt sysselsatt inom CELA – Centrum för e-lärande som är ett projekt i region Blekinge med syfte att lyfta elärande inom offentlig verksamhet och näringsliv.

Ifrågasätt även de gamla metoderna – inte bara de nya

Energiskt och engagerat berättade Alastair om sina egna erfarenheter och hur vi kan ta vara på alla godbitar i molnet (Molnet är ett uttryck för att beskriva lagring av data och information på Internet) som annars bara flyger förbi. Sociala medier gör att vi t.ex. kan bjuda in studerande från andra sidan jordklotet för en diskussion med vår klass, det ger oss också möjlighet till färsk samhällsinformation som traditionella encyklopedier inte har möjlighet till.

- Är klassrummet en lärande miljö? Frågade Alastair. Svaret hade han själv: ”Ja – för några”.
Med det ville han visa att vi är fast i klassrummet, vi är fast i det gamla tänkandet. Med dagens snabba utveckling inom många områden måste vi fråga oss om klassrummet är den bästa miljön för lärande. Och vad ska vi lära våra barn och ungdomar eftersom de kommer att möta en arbetsmarknad där de ska söka jobb som inte existerar idag?

- Vår viktigaste uppgift i dag är att lära dem att lära sig ”Learning how to learn”. Lära dem att nyttja det enorma informationsflöde som omger oss. Vi måste lära dem netikett – vett och etikett på Internet, det är centralt för det digitala samhället, säger Alastair.

Lärare och bibliotekarier behövs även om klassrummet och böckerna
försvinner I framtiden ser inte Alastair några böcker på biblioteket – men bibliotekariens roll är fortfarande central. Även om unga idag är ljusår före många vuxna på det tekniska – så är det vi lärare och bibliotekarier som måste ge de studerande sammanhang, reflektion och fördjupning. När all information som vi behöver finns på Internet behöver vi inga böcker, vi behöver inte
spara dokument på vår dator utan det vi behöver är att lära oss att använda information på nätet på det sätt som är bäst för oss. Vi kan inte vara passiva och låta oss matas med information.

Alastair jämförde den traditionella skolan med en charterresa – man får allt serverat. Allt är planerat från dag ett och man blir omhändertagen. Men frågan är vad man i den typen av skola har lärt sig om lärande? Läs vad du vill när du vill Alastair berättade om universitet runt om i världen som lägger ut sina föreläsningar på webben – och han uppmanade fler att göra på det viset. Det möjliggör att kunskapstörstande människor inte behöver vänta på att en skola ska starta en utbildning – man tar för sig av vad som erbjuds under de förutsättningar som passar individen. Här såg Alastair en möjlighet för
lärcentra att erbjuda flexibelt stöd för de studerande.

Man kan fråga sig vad högskolorna vinner på ett sådant system, men det har visat sig att det är bra marknadsföring och hjälper till att rekrytera till campusutbildningar på högskolorna. Det har också visat sig att det blir en kvalitetshöjning på materialet eftersom man anstränger sig lite extra när det ska visas för hela världen.

Lokalt nätverk för pedagoger

För några lärare var Alastair Creelmans visioner för orealistiska och en del lärare såg svårigheter att prova på allt nytt på grund av begränsade resurser. Björn Ersmar, Maggan Nilsson och Catarina Filipovic – som alla höll i varsin workshop under eftermiddagen – förespråkar en utvecklad teknikanvändning i kommunen. För att inte riskera att tappa alla idéer från Alastair Creelman är nu ambitionen att bygga upp ett lokalt nätverk för att fortsätta att diskutera dessa frågor för att utveckla lärandet i Söderhamn.

Några visdomsord från Alastair

- Öppna klassrummet och släpp in det nya – trevliga överraskningar kommer in
- Dela med er av ert lärarmaterial (OER) stort i resten av världen men ej i Sverige (Upphovsrätten regleras via ”Creative commons”.
- Gör läxorna i klassrummet där läraren är – låt eleverna få
presentationer/envägskommunikation hemma.
- Börja blogga – bra verktyg för nätverkande och reflektion
- Använd RSS och Netvibes för att hålla dig uppdaterad inom önskade ämnen

Alastairs bildspel från seminarietEftermiddagens workshops

Adobe Connect, Maggan Nilsson berättade om möjligheterna med e-mötesverktyget som kommunen nu erbjuder.

Facebook, Björn Ersmar
Hur och vilka sociala medier kan man med fördel använda i skolan? Det berättade Björn Ersmar för ca 75 personer ( uppdelat i tre omgångar). Facebook var den allra populäraste workshopen. De flesta är positiva till möjligheten men för många är dock tillgången på datorer eller andra nätbundna medier ett hinder för att använda det full tut i undervisningen.

Smartphone, Per Bergegård

Om biblioteket och inläsning av böcker, Catarina Filipovic
Catarina visade Stadsbibliotekets webbplats där det finns länkar till databaser som kan vara användbara när man söker information. Man diskuterade även TPB:s tjänst "Egen nedladdning" vilket innebär att den som har ett läshinder kan få en egen inloggning och själv får möjlighet att ladda ner de böcker de vill läsa. Det finns många sätt att läsa på och att lyssna är ett sätt. Grupperna fick också information om vad skolbibliotekarier kan hjälpa till med ute i skolorna.
Responsen var positiv och det kom flera frågor kring det praktiska med nedladdningen och hur man kan nå ut till de elever som har behov att använda sig av talböcker. Workshopen lede också till förfrågningar till Catarina om att komma och prata vid föräldramöten, personalmöten och även att hålla bokprat i klasser.

Text och bilder: Monika Nilsson, CFL-Centrum för flexibelt lärande, Söderhamn, www.cfl.se

Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar skola kommun lärande vuxenutbildning digital kompetens seminarium sociala medier lärcenter


0 kommentarer >>