Följ oss via RSS!
2011-08-20

Nytt samarbete kring yrkeshögskoleutbildning i Blekinge

EC Utbildning och Ronneby Kunskapskälla startar ett nytt och spännande samarbete kring EC Utbildnings YH‐utbildning ”Specialist inom Business Intelligence”.
Utbildningen, Specialist inom Business Intelligence, kommer att, förutom i Ronneby, erbjudas i Stockholm, Göteborg ochHelsingborg. Den är ettårig och som vid alla yrkeshögskoleutbildningar blandas teori och praktik, där 13 veckor av utbildningstiden sker som arbetsplatsförlagda studier.

- Samarbetet med näringslivet ger våra studenter ett bra kontaktnät redan under studietiden, säger Erica Hallberg på Kunskapskällan i Ronneby.

Business Intelligence blir allt viktigare för företagen, där analyser och rapporter ligger till grund för olika typer av beslut inom en organisation. Den som har förmågan att sammanställa information inför ett viktigt beslut blir därför snabbt en nyckelperson. Utbildningen riktar sig till studerande som har tidigare yrkeserfarenhet inom databashantering eller har en avslutad eftergymnasial utbildning inom området.

Undervisningen i Ronneby sker som semi‐distansutbildning med föreläsningar via videokonferenssystem.
- Att vi, med teknikens hjälp, kan starta denna utbildning även i Blekinge öppnar möjligheter för studerande, som inte kan eller vill flytta, att få en kvalificerad BI‐utbildning på hemmaplan, fortsätter Carina Wehlin.

Utbildningen startar redan den 12:e september och rekryteringen är i full gång.

För mer information kontakta:
EC Utbildning AB
Carina Wehlin, utbildningsledare
tel. 042‐444 96 87 eller 0721‐55 25 16
mail: carina.wehlin@ecutbildning.se

Ronneby Kunskapskälla
Erica Hallberg, verksamhetsledare
tel. 0457‐ 61 79 30 eller 0733‐17 04 24
mail: erica.hallberg@ronneby.se

Källa: MyNewsDesk, Pressmeddelande
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar företag vuxenutbildning yrkesutbildning lärcenter entreprenörskap

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>