Följ oss via RSS!
2011-08-17

Har din skola en e-strategi?

EU har lagt in digital kompetens som en grundläggande färdighet. Skolinspektionen kommer till hösten att granska om skolledningar har en strategi för integreringen av IT i undervisningen. En del skolor har redan klara planer för detta men långt ifrån alla.
En ny artikel på Lärarnas Nyheter, Ta ut kursen med stöd av en e-strategi, ger bra tips om hur en skola kan ta fram en e-strategi. Skolinspektionens initiativ syfter till att uppmuntra alla att se IT som en helt integrerad del i lärandet och skolans verksamhet. Idag ser vi risken för en digital klyfta när en del skolor har datorer för alla elever medan andra har bara ett fåtal datorer tillgängliga.

Artikeln menar att en skola behöver inte starta från noll när det gäller utformning av en e-strategi. Titta på befintliga planer som finns på nätet och anpassa dem till de aktuella förhållandena. Andra konkreta tips för att underlätta processen är:

* skapa en arbetsgrupp av IT-intresserade lärare
* involvera all personal i arbetet
* avsätt medel och utrymme för arbetet
* ge tid för kunskapsdelning, lärarna lär gärna av varandra

Läs artikeln.

Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar e-learning skola digital kompetens strategi

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>