Följ oss via RSS!
2011-08-16

CELA presenterar vid Hälsohögskolan i Jönköping

CELAs Alastair Creelman var inbjuden som talare vid en uppstartsmöte för personal vid Avdelningen för Omvårdnad, Högskolan i Jönköping. Avdelningen arbetar allt mer med nätbaserad undervisning och syftet med dagens möte var att titta på nya möjligheter inom området och få möjlighet att diskutera hur de går vidare.
Avdelningen för omvårdnad vid Hälsohögskolan i Jönköping ville fokusera på nätbaserad undervisnig som tema för terminens uppstartsmöte. CELAs Alastair Creelman presenterade aktuella trender inom området som, till exempel, alla öppna lärresurser (föreläsningar, presentationer, bilder och kursmaterial) som finns tillgängliga på nätet. Dessutom diskuterades verktyg och metoder som kan användas i undervisningen (se bildspelet nedan).

Sedan presenterades goda exempel inom nätundervisning av kollegor från andra avdelningar på Högskolan. Bland annat demonstrerades fördelarna med att ge handledning och återkoppling via skärminspelning, till exempel med verktyget Screencast-o-matic. Med hjälp av detta kan lärarna nu ge muntlig återkoppling till studenterna och gå genom inlämningsuppgifterna direkt på skärmen i stället för att skicka skriftlig återkoppling. Läraren sparar tid och studenterna uppskattar den personliga kontakten.

Läs mer om hur du presenterar på nätet.

Alastairs bildspel
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar e-learning universitet sociala medier föreläsning presentation

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>