Följ oss via RSS!
2011-08-06

Anställda borde få nätverka fritt

Många organisationer är oroliga om sina anställdas användning av sociala medier. Många blockerar Facebook, Skype och Twitter för att se till att viktig information inteläcker ut. Men forskaren Robin Teigland på Handelshögskolan i Stockholm menar att de borde anamma de nya medierna och att de kan vinna mycket genom att dela med sig.
En artikel i Computer Sweden, Hennes strategi: låt de anställda vara nätsociala intervjuar Robin Teigland, professor i internetbeteende på Handelshögskolan i Stockholm, om hur organisationer bör hantera dagens sociala medier.

Unga medarbetare är redan vana vid att söka information på nätet och få hjälp av sina vänner och nätverk. Kompetensutveckling sker genom att fråga vänner och kollegor som man litar på, oavsett var de jobbar, hellre än att gå en internutbildning eller söka i en databas eller manual. Denna trend kommer bara att växa menar Teigland.

Forskaren Etienne Wenger har myntat uttrycket ”community of practice” för de intressegemenskaper där man utbyter kunskap och erfarenheter inom ett yrke, en bransch eller ett fritidsintresse. Sådana har alltid funnits, tidigare som föreningar, men numera ofta som internetbaserade gemenskaper samlade runt ett diskussionsforum eller en blogg.

- Man talar om "knowhow trading", och det har ett nära samband med goda prestationer

Många företag saknar en policy för sociala medier och även om sådan finns är det få som känner till det. Hon ger ett bra exempel där anställda på IBM skrev företagets policy på en gemensam wiki. Genom sådan delaktighet blev policyn godkänd av alla och därför fungerade.
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar företag sociala medier nätverk

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>