Följ oss via RSS!
2011-07-08

E-hälsa är nyckeln till framtidens vård

Smarta digitala tjänster är nödvändiga för att kunna effektivisera vården och öka patienternas delaktighet och inflytande. Så skriver Birgitta Rydberg (FP) i Stockholms läns landsting och ordföranden i e-hälsoberedningen Lars Tunberg.(FP) i en debattartikel i Dagens Nyheter.
Idag har vi redan bra exempel på digitala tjänster inom vården och många sköter sina vårdkontakter, söker information och får hjälp via nätet. Vi ser flera landstingsövergripande tjänster som Mina vårdkontakter som ger patienterna kvalitetssäkrad information samt möjligheter att boka tid, förnya recept och samla anteckningar kring dina kontakter.

Med moderna mobiler kommer man åt många appar som hjälper dig hålla koll på din hälsa och denna område lär se en explosionsartad utveckling framöver (se filmen nedan för flera exempel på mobila tjänster). Redan i augusti lanseras en ny mobil tjänst Rökfri som kommer att finnas sm app och ska ge stöd till rökare som vill sluta.

- Det är ett exempel på den väg som e-hälsa nu måste slå in på: att låta teknikdiskussionen träda i bakgrunden till förmån för direkt patient- och vårdnytta med smarta, specifika verktyg.

Författarna vill se ett ökat samarbete mellan landstingen för att utveckla bra övergripande tjänster men betonar också vikten av att det ska finnas konkurrens melllan mer innovativa tjänster på lokalnivå. Men det är viktigt att granska och godkänna alla nya tjänster så att patienterna vet att de kan lita på dem.

En vision är att man skapa ett slags app-store för vården med ett bra utbud av godkända applikationer. De menar även att var och en av oss ska kunna ha ett eget rum på nätet där all medicinsk information samlas och som du själv kan välja att dela med dem som behöver informationen.

- Folkpartiet har lanserat tanken om ett ”eget rum på nätet”. All din medicinska information ska samlas, och finnas tillgänglig och tydligt överskådlig för den medicinska personal som behöver se den – på dina villkor. I akuta fall vid t.ex. medvetslöshet måste information självklart kunna göras tillgänglig, under noggrann dokumentation, men annars ska du själv ha nyckeln till systemet, till ditt eget rum på nätet.

Läs hela debattartikeln, Digitala lösningar ger en effektivare vård (DN, 7 juli 2011)

Titta på denna föreläsning av Eric Topol, The wireless future of medicine, för att se vilka typer mobila e-hälsolösningar som redan finns idag. Filmen spelades in för nästan 2 år sedan så det handlar inte om framtidsvisioner.


Filmen finns hos TED talks.


Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar vård landsting IKT e-hälsa

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>