Följ oss via RSS!
2011-07-04

Ippin hjälper äldre med digital kommunikation

Vi håller kontakt med varandra idag med hjälp av e-post, textmeddelanden, röstbrevlådor, sociala nätverk osv men många äldre saknar dessa möjligheter. Många är rädda för nya tekniker och därmed missar de möjligheter att kommunicera med vänner, släktingar och vårdpersonal. Men en ny svensk uppfinning som heter Ippi ger äldre möjlighet till digital kommunikation via TVn.
Ippi är en ny svensk uppfinning som har provats runt om i landet under det senaste året. Med hjälp av en enkel fjärrkontroll och TVn kan äldre kommunicera via e-post, text och röstmeddelanden utan att behöva köpa mobil eller dator.

Vårt systerprojekt i satsningen Make IT happen som arbetar med e-hälsa för äldre testar Ippin på Fredriksdalshemmet i Nättraby. Projektledaren för denna satsning är Annika Tronje vid äldreförvaltningen i Karlskrona. Alla som testar Ippin ska intervjuas och man hoppas att det här kan leda till en framtida portal för anhöriga. Målet är att göra Ippi-dosan så enkel som möjligt att använda och förenkla kommunikationen mellan äldre, anhöriga och vården.

Läs mer på SVT, Hålla kontakten via IT

Här ser du ett SVT-reportage om ett Ippi-projekt i Enköping:

Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar text delaktighet vård landsting e-hälsa

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>