Följ oss via RSS!
2011-06-09

Den digitala skolans möjligheter i naturkunskap

Under våren har CELA samarbetat med ämneslaget Naturvetenskap vid Stagneliusskolan i Kalmar. Syftet med projektet var att diskutera kring en digitalisering av undervisningen och hitta lämpliga verktyg som stödjer lärandet.
Stagneliusskolan är en traditionsrik skola med rötter i 1600-talets gymnasium i Kalmar. Idag finns det ca 1000 elever där med särskild inriktning på internationella studier; skolan är en FN-certifierad skola sedan 2007.

CELA har samarbetat med Dan Frendin, lärare i naturkunskap, och hans ämnesgrupp med att identifiera och testa olika digitala verktyg som kan ge nya möjligheter i undervisningen. Det har varit 3 praktiska workshops under terminen där vi har diskuterat behov, testat verktyg och berättat om egna erfarenheter. Målet med projektet var att alla lärare skulle lära sig 10 digitala verktyg som de kan använda I sin lärarroll och ska ha provat minst 2 av dessa verktyg i klassrumssammanhang. dessutom ska de sprida sina erfarenheter vidare bland andra kollegor och visa nyttan med digitala resurser.

Flera verktyg har provats i undervisningen, bland andra Netvibes för ämnesbevakning, Diigo för bokmärkessamlingar, StumbleUpon för sökning och Facebook för informell handledning. Flera verktyg kan användas till hösten när lärarna känner sig mer bekväma med dem. Samtidigt införs en gemensam lärplattform Its Learning och vi tittade på hur vi kunde intergrera lärplattformen med andra verktyg.

Projektet kommer att fortsätta nästa läsår med en 20% projektledare. Studiebesök kommer att göras till skolor som arbetat med liknande projekt eller infört lärplattform.
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar e-learning skola verktyg sociala medier lärplattform facebook

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>