Följ oss via RSS!
2011-06-09

Skolor och vuxenutbildning lär sig mer om lärplattformen Moodle

Under våren har CELA samarbetat med Linnéuniversitetet och IUC Olofström i en serie seminarier om hur man implementerar en lärplattform i skolan.
Det började med ett möte i november 2011 mellan CELA, Olofströms Studiecentrum och IUC (Industriellt UtvecklingsCentrum) Olofström. IUC hade just bestämt sig att erbjuda distansutbildningar och att samtidigt börja använda lärplattformen Moodle för att administrera alla sina utbildningar. CELAs roll var att ordna seminarier och aktiviteter för att hjälpa IUC att implementera Moodle. Det visade sig ganska snabbt att skolorna i kommunen också funderade på att börja använda just Moodle och då anslöt de sig till projektet. Sedan tillkom skolor i både Karlshamn och Ronneby.

Det utökade projektet kom igång med ett webbseminarium 3 februari (se tidigare artikel) där Peter Diedrichs från Linnéuniversitetet berättade om hur Moodle används där och svarade på deltagarnas frågor. Steg två i projektet var mini-workshops på IUC Olofström och Väggaskolan, Karlshamn, där deltagarna fick möjlighet att logga in i Moodle och träna.

Vårens sista aktivitet var ytterligare ett webbmöte, 8 juni, med Peter Diedrichs där han svarade på alla frågor som hade kommit upp under projektets gång och om kopplingar mellan Moodle och användningen av metoder och verktyg i undervisningen. Denna session spelades in förstås.

Se inspelningen.

Har du liknande planer men behöver en bollplank att diskutera med? Ta gärna kontakt med oss på CELA!

Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar skola kommun vuxenutbildning seminarium lärplattform

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>