Följ oss via RSS!
2011-05-25

Sociala medier för smartare samarbete

Sociala medier kan förenkla samarbete mellan olika avdelningar och organisationer då man inte har gemensamma verktyg eller mötesplatser. Under våren har CELA och Blekinge Kompetenscentrum (Landstinget Blekinge) ordnat praktiska workshops kring hur landstingsanställda kan utnyttja nätbaserade verktyg för att arbeta smartare.
Samarbetet inleddes med ett seminarium i april (se tidigare artikel) där vi diskuterade flera typiska kommunikations- och samarbetssvårigheter och sedan föreslog möjliga lösningar med hjälp av olika webbverktyg. Det kan handla om att dela dokument via Google Docs, hitta bra mötestider via Doodle och skapa projektplatser eller diskussionsforum.

Under våren har deltagarna fått uppmaningen att testa minst 2 verktyg och gärna med kollegor som inte var med i seminariet. Sedan träffades vi 23 maj för att dela med oss av våra erfarenheter och diskutera vidare. Ett konkret resultat var att deltagarna ville lära sig mer om sociala medier genom att gå kurser Delning.nu som är gratis och kan påbörjas när som helst.

Även om deltagarantalet var bara cirka 15 personer ska erfarenheterna spridas till deras arbetskamrater och förhoppningen är att skapa på det sättet nyfikenhet kring nya metoder och verktyg. Arbetet fortsätter under och efter sommaren menar Marie Kullving och Lil Carleheden Ottosson, Landstinget Blekinge.

Skulle en liknande lösning vara intressant för din arbetsplats? Vill ni diskutera hur man kan arbeta smartare med hjälp av nätet? Ta gärna kontakt med CELA så kommer vi till er!
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar samverkan sociala medier landsting work shop

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>