Följ oss via RSS!
2011-06-28

Ung kommunikation - konferens i Växjö

Projektet Ung Kommunikation som har fokuserat på kopplingen mellan ungdomarnas nätvanor påverkar skolans undervisning och lärarutbildning, hade sin slutkonferens vid Linnéuniversitetet i Växjö 15-16 juni.
Konferensens tema, Då. Nu. Och sen då? angav tonen - vad har projektet gjort, var står vi idag och vad händer framöver? Ung Kommunikation är ett utvecklingsprojekt för lärarutbildning, skola och lärmiljöer som pågått sedan 2006. Syftet är att främja digital kompetens och belysa de många olika sätt som modern teknik påverkar lärande. Mer om projektet finns på ungkommunikation.se.

Cirka 250 personer hade samlats för konferensen och Anna och Alastair från CELA var på plats för att visa upp CELA och hålla i en session.

Det mest inspirerande talet gavs av Professor Anne Bamford, University of the Arts London, med titeln
Creativity and communication: Inspiration from research (klicka på länken för att se inspelningen). Hon har nyligen varit med i en stor UNESCO kartläggning av skolsystem i världen och Anne har varit ansvarig för Norden.

Hon betonade vikten av kreativitet inom utbildning och att skolan ska främst uppmuntra och stimulera innovation och skapande. Eleverna deltar inte tillräckligt i dagens skola och är oftast uttråkade och oengagerade. Ännu värre att vi verkar acceptera detta. Vi vet alldeles för lite om elevernas liv utanför skolan och behöver dra in mer av deras intressen och engagemang i skolans arbete. Eleverna är faktiskt understimulerade i skolan eftersom lektionerna inte aktiverar hela hjärnan. Eleverna har faktiskt snabbare hjärnor än lärarna; de är oftast snabbare att skanna och analysera och är mer kreativa. De lär sig genom att försöka och prova sig fram och klarar multitasking bättre än vuxna.

De flesta skolorna säger att de satsar på kreativitet men väldigt få gör det på riktigt. Forskning visar följande nyckelfaktorer för en mer kreativ skola:

• Aktiv partnerskap och kollaboration
• Flexibla strukturer (svenska skolor har blivit mindre flexibla de senaste åren)
• Tillgänglighet och diversitet
• Fortbildning för lärarna
• Reflektion och utvärdering
• Stimulerande lokaler
• Projektbaserad och forskningsbaserad (eleverna är forskare!)
• Aktiv kreativitet, presentera arbete, uppträda
• Olika språk (dramatisk, visuell, olika medier)
• Ta risker (uppmuntra risktagande och acceptera misslyckande)

Framgångsrika skolor (arts rich schools) betonar problemlösning, grupparbete, mindre föreläsning mm. Klassrummet är kanske det sämsta stället för lärande. Även lärare trivs inte i klassrummet men äldre lärare var mer intresserade av att ta lärande utanför klassrummet än yngre lärare.

Flera spännande föreläsningar spelades in (klicka bara på länkarna för att komma till inspelningarna):

* Google – ondskans imperium eller frälsaren från väster, Andreas Ekström. En fascinerande överblick på Googles frammarsch och hur företaget dominerar alla aspekter av webben.

* Hur påverkas vi av internet?, Simon Winter och Per Johansson

* Öppna system och visualisering, Staffan Landin

* Visdom via webben, Christina Olin-Scheller

* Nya lärandelandskap – utmaningar och möjligheter, Marcelo Milrad


Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar skola lärande konferens digital kompetens pedagogik föreläsning ungdomar

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>