Följ oss via RSS!
2011-06-26

Missbrukare lär sig nätet i lyckat projekt

Missbrukare på ett behandlingshem i Stockholm har fått lära sig grundläggande datorkunskaper som en del av ett projekt. Projektet har varit framgångsrikt och har blivit förlängt.
Projektet har genomförts vid behandlingshemmet Krinolinen i Stockholm och målet var att missbrukare skulle lära sig grundläggande dataanvändning och internet för att kunna använda sociala medier som en del av sin behandling och rehabilitering.

De flesta som deltog i projektet hade inga tidigare erfarenheter med datorer men när de hade kommit igång upptäckte de stora fördelar med t ex sociala medier som Facebook. De kunde till exempel återknyta kontakte med släktingar och vänner.

- Helt klart bidrar sociala nätverk till en bättre rehabilitering. Med rehabilitering menas här, att klara av ett liv utan droger. Alla aktiviteter som gör att deltagarna inte tänker på sitt missbruk är positivt. Man återknyter också gamla kontakter som inte är från missbruksvärlden. Många får fler vänner och återknyter kontakt med släkt och familj.

Läs mer om projektet på Digidel, Lära hemlösa internet.

Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar projekt digital kompetens delaktighet sociala medier

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>